Sti/Enduro

Stisykling er teknisk krevende og vanskelighetsgraden avhenger av traséen, terrenget og hastigheten. Stisykling stiller store krav til rytter og sykkel og derfor har disse doninger demping både foran (130-150mm vandring) og bak og en litt slakere vinkel på styrerøret gjør dem lettere å manøvrere. Treks Sti-sykler gir deg alt du trenger for å yte mer. De er allsidige, lette og ytterst effektive, de er like bra oppover som nedover, og de hjelper deg å erobre ethvert terreng.

Enduro-syklene har lengre vandring på dempere foran (160mm) og bak, men er lette nok til å få deg til toppen av de lengste motbakkene. Kast deg utfor de mest tekniske nedstigningene, og fyk opp igjen.

På alle syklene i disse kategoriene har du mulighet for å justere geometri i forhold din kjølestil og utfordringene i løypen.