Vedlikehold

Vedlikeholdsprodukter som kan hjelpe med til å forlenge sykkelens levetid. Regelmessig vask og smøring av sykkelen, og spesielt drivverk, vil gjøre giring mer spesis og lettere, samt redusere friksjon. Eller du kan levere sykkelen inn til vårt fantastiske verksted!